CẢNG LONG AN

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

CẢNG LONG AN

CẢNG LONG AN

NO PHOTO

Qui mô: Cổng cảng và nhà kho

Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công

Giá trị: 13 tỷ.

Vị trí: Tân Tập – Cần Giuộc – Long An.

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038