HỆ THỐNG NHÔM KIẾNG 21 CĂN

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

HỆ THỐNG NHÔM KIẾNG 21 CĂN

HỆ THỐNG NHÔM KIẾNG 21 CĂN

Qui mô: 21 Căn

Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt.

Giá trị: 1.2tỷ.

Vị trí: Quận 7, Hồ Chí Minh

 

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038