NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI GREEN PLACE RESTAURANT

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI GREEN PLACE RESTAURANT

NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI GREEN PLACE RESTAURANT

 

Qui mô: Diện tich 3000m2

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế thi công

Giá trị:7.5 tỷ.

Vị trí: Đà Lạt – Lâm Đồng.

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038