NHÀ KHO RBF VSHIP NGHỆ AN

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

NHÀ KHO RBF VSHIP NGHỆ AN

NHÀ KHO RBF VSHIP NGHỆ AN

 

 

 

Qui mô : Tổng diện tích nhà máy 10.000m2

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế

Giá trị: 22 tỷ

Vị trí: Nghệ An

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038