NHÀ MÁY CHẾ XUẤT BILLION MAX - GĐ 2

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

NHÀ MÁY CHẾ XUẤT BILLION MAX - GĐ 2

NHÀ MÁY CHẾ XUẤT BILLION MAX - GĐ 2

NHÀ MÁY CHẾ XUẤT BILLION MAX  - GĐ 2

Qui mô : Tổng diện tích nhà máy 80.000m2

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế

Giá trị: 160 tỷ

Vị trí: Thừa Thiên Huế

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038