NHÀ MÁY CHẾ XUẤT BILLION MAX - GĐ1

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

NHÀ MÁY CHẾ XUẤT BILLION MAX - GĐ1

NHÀ MÁY CHẾ XUẤT BILLION MAX - GĐ1

CẢI TẠO NHÀ MÁY BILLION MAX - GĐ1

Qui mô : Tổng diện tích nhà máy 30.000m2

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế

Giá trị: 50 tỷ

Vị trí: Thừa Thiên Huế

 

 

 

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038