NHÀ MÁY CHẾ XUẤT BILLIONMAX - GĐ 3

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

NHÀ MÁY CHẾ XUẤT BILLIONMAX - GĐ 3

NHÀ MÁY CHẾ XUẤT BILLIONMAX - GĐ 3

Qui mô : Tổng diện tích nhà máy 80.000m2

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế

Vị trí: Thừa Thiên Huế

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038