NHÀ XƯỞNG BW

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

NHÀ XƯỞNG BW

NHÀ XƯỞNG BW

NHÀ XƯỞNG BW 

Chủ đầu tư: KCN Mỹ Phước - Bình Dương

Quy mô: 70.000 m2

Phạm vi công việc: Thi công lắp đặt gói Kết cấu thép

Giá trị: 40 tỷ đồng 

 

 

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038