NHÀ XƯỞNG RBFS4 - BÌNH DƯƠNG

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

NHÀ XƯỞNG RBFS4 - BÌNH DƯƠNG

NHÀ XƯỞNG RBFS4 - BÌNH DƯƠNG

NHÀ XƯỞNG RBF 4

Quy mô: 15.000m2

Phạm vi công việc: Thi công và lắp đặt gói kết cấu thép

Vị trí: Bình Dương

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038