NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT ĐIỀU HÒA B&A

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT ĐIỀU HÒA B&A

NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT ĐIỀU HÒA B&A

NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA B&A

Qui mô : 10.000m2

Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công lắp đặt kết cấu thép

Vị trí: Khu công nghiệp Xuyên Á - Tỉnh Bình Dương

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038