SIÊU THỊ COOP.MARKT GÒ CÔNG

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

SIÊU THỊ COOP.MARKT GÒ CÔNG

SIÊU THỊ COOP.MARKT GÒ CÔNG

Qui mô: Diện tích 3.000m2

Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công.

Giá trị: 2.5 tỷ.

Vị trí: Huyện Gò Công, Tiền Giang

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038