SKY BAR NGUYỄN DU

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

SKY BAR NGUYỄN DU

SKY BAR NGUYỄN DU

SKY BAR NGUYỄN DU 

 CHỦ ĐẦU TƯ: Cty CPXD Trang Trí Nội Thất TM Trí Thành

Vị trí: Quận 1 – Tp. Hồ Chi Minh

 

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038