TRANG TRẠI 3H

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

TRANG TRẠI 3H

TRANG TRẠI 3H

Qui mô : Tổng diện tích nhà máy 5.000m2

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế

Vị trí: Đồng Tháp

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038