TRƯỜNG PHƯỚC VĨNH

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

TRƯỜNG PHƯỚC VĨNH

TRƯỜNG PHƯỚC VĨNH

Qui mô: Diện tích 2000m2 .

Phạm vi công việc: Thi công phần thô và kết cấu thép

Giá trị: 12 tỷ.

Vị trí: Phước Vĩnh – Bình Dương.

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038