Vị trí: Mỹ Hạnh Bắc, Đứcc Hòa, Long An

Tổng diện tích: 5000m2

    MẶT BẰNG NHÀ XƯỞNG             

   MẶT BẰNG SƠN 

 

                                                                                           

 MẶT BẰNG TẬP KẾT HÀNG   

  

   KHU VỰC GIA CÔNG

 

DANH SÁCH THIẾT BỊ NHÀ XƯỞNG 

 MÁY CẮT PLASMA    

 

                  MÁY BẮN BI 

 

 MÁY ĐỘT DẬP         

  

                         MÁY HÀN TỰ ĐỘNG 

   

 MÁY XÉN TÔN THỦY LỰC   

 MÁY ĐỘT ĐÁNH DẤU CNC

 

 MÁY NẤNG UỐN  

     MÁY CHẤN THÉP     

 

        MÁY ĐÍNH TỰ ĐỘNG