CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM CỦA BLUESCOPE

       

TÔN BLUESCOPE-LYSAGHT

KLIP-LOK406

 

TÔN BLUESCOPE-LYSAGHT

KLIP-LOK OPTIMA

 

TÔN BLUESCOPE -LYSAGHT

 TRIMDEK OPTIMA 

TÔN BLUESCOPE -LYSAGHT

 SPANDEK OPTIMA  

 

TÔN BLUESCOPE-LYSAGHT

DEEP- RIB

 

TÔN BLUESCOPE-LYSAGHT

MULTICLAD

 

TÔN BLUESCOPE-LYSAGHT

ZIPDEK

 

MÁI NHÀ THỜ

 

 

TRẦN NHÀ THỜ LYSAGHT

CEIDEK

 

GIẢI PHÁP MÁI SÂN THƯỢNG

 

HỆ GIÀN THÉP MẠ TRỌNG LƯỢNG NHẸ LYSAGHT

 

TRẦN CEIDEK

 

NHÀ THÉP MẠ KẼM  SIÊU BỀN RANBUILD

 

 

XÀ GỒ BLUESCOPE LYSAGHT

 

 LYSAGHT BONDEK II