Vít gắn tôn

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

Vít gắn tôn

Vít gắn tôn

Vít gắn tôn thông dụng cho các sản phẩm Lysaght

STT Hình ảnh   Mô tả Tiêu chuẩn (sử dụng ngòai trời, môi trường không có ăn mòn) Chiều dày lớp mạ kẽm tối thiểu  Chiều dày xuyên thủng tổng cộng (mm)  Ứng dụng 
 Kích thước vít Ký hiệu loại vít
1 10-24x22 WAF AS3566 - class 3 25μm 4.5mm Dùng cho đai kẹp gắn tôn KL65 (Không có cách nhiệt)
2 12-14x20 HWFS AS3566 - class 3  25μm  4.5mm  Dùng cho tôn vách không có cách nhiệt 
12-14x20 Hx AS3566 - class 3  25μm  4.5mm  Dùng cho hệ giàn vì kèo thép mạ - không có gioăng EPDM 
12-14x30 HWFS  AS3566 - class 3  25μm  6mm Dùng cho tôn vách  (Có cách nhiệt) 
12-14x30 HWF  AS3566 - class 3  25μm  6mm  Dùng cho đai kẹp gắn tôn Klip-Lok Optima  (không có gioăng  EPDM) 
12-14x50  HGS  AS3566 - class 3  25μm  6mm  Dùng cho tôn mái  (sóng thấp <30mm) 
12-14x68  HGS  AS3566 - class 3  25μm  6mm  Dùng cho tôn  mái sóng cao (hoặc có cách nhiệt)
15-15x20  HWF  AS3566 - class 3  25μm  4.5mm  Dùng gắn tôn diềm vào tôn (có gioăng EPDM)
17-13x18  HWF  AS3566 - class 3  25μm  4.5mm  Dùng cho giàn vì kèo ghép mạ đột lỗ sẵn (VD: SmarTruss)
10  DEKSEAL 26mm washer AS3566 - class 3  25μm    Long đền dùng cho tôn lấy sáng

Chú thích:

HxW  Hex Roofing Finish with Seal  Vít đầu lục giác có  gioăng EPDM
HGS Hex DuoGrip with Seal   Vít đầu lục giác có  gioăng EPDM & ren giữ tôn
HWF Hex Washer Finish  w/o seal   Vít đầu lục giác không gioăng EPDM
HWFS  Hex Washer Finish  with Seal   Vít đầu lục giác có  gioăng EPDM
Hx  Hex Roofing w/o Seal  Vít đầu lục giác không gioăng EPDM
 WAF  Wafer Head  Vít đầu pake (trái khế)

Ký hiệu kích thước:

Ví dụ: 12-24x2012 12 Đường kính vít (đơn vị:  gauge) VD: Gauge #12 = 5.43mm/  Gauge #10 = 4.8mm.
12-24x20 24 Số ren trên 1 inch đơn vị chiều dài. 1inch = 25.3mm
12-24x20 20 Chiều dài thân vít (đơn vị: mm)  

KHUYẾN CÁO:

  1. Vít dùng cho ứng dụng ngòai trời (trong môi trường dân dụng, không có ăn mòn)  phải thỏa mãn phù hợp với tiêu chuẩn Úc AS3566 - class 3 hoặc tương đương.
  2. Vật liệu thép cuộn của BlueScope chỉ được bảo hành cho dự án sử dụng vít phù hợp với tiêu chuẩn AS3566-class 3 hoặc class 4
  3. Nhà cung cấp vít phải cung cấp chứng chỉ thí nghiệm thỏa mãn tiêu chuẩn AS3566 - class 3

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038