Hơn 1 tháng triển khai xây dựng kể từ ngày lễ khởi công, công trình “Nhà máy chế xuất Billion Max” đã hoàn thành phần trụ, cầu kèo và mái cho các nhà xưởng D, E, F, G, H. Với thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nhưng đội ngũ cán bộ kỹ sư và công nhân viên của Ánh Dương đã luôn hăng say làm việc để Dự án được bàn giao đúng thời hạn.

Nguồn: Admin Ánh Dương