Kiến trúc độc đáo với dạng khối vuông tượng trưng cho đất, cũng như sự vững chắc của đất nước Việt Nam, được xây dựng ngay bên cạnh Quảng trường Ba Đình với diện tích lên tới gần 60,000m2. Đây là công trình cấp quốc gia mang bản sắc riêng và khẳng định năng lực thiết kế và thi công các công trình mang tầm cỡ quốc tế của Việt nam

Chủ đầu tư: ban QLDA Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) – Bộ xây dựng

Loại hình: Nhà Quốc Hội
Địa điểm: Hà Nội
Chiều cao: 5 tầng nổi, 2 tầng hầm
Tổng diện tích sàn: ~ 60,000m2
Tổng mức đầu tư: ~4,200 tỉ VND
Thời gian thực hiện: 2009

Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ khu vực phía Nam

Kiến trúc không cân bằng với 2 tòa nhà có độ cao so le nhau, sử dụng mặt ngoài kính tạo phong cách mới lạ hấp dẫ của thông tin khoa học và công nghệ

Chủ đầu tư: BQLDA đầu tư xây dựng Trung Tâm Thông tin Khoa học và Công Nghệ khu vực phía Nam
Loại Hình: tòa nhà văn phòng
Địa Điểm: TP. Hồ Chí Minh
Chiều cao: 15 tầng
Tổng diện tích sàn: 29,569m2
Tổng mức đầu tư: ~478 tỷ VNĐ

 

Trung tâm khai thác và phát triển các dịch vụ gia tăng – viễn thông Nghệ An

Mặt tiền sử dụng kết cấu thép, được bo tròn, một cách tạo điểm nhất đặc biệt cho văn phòng viễn thông Nghệ An

Chủ đầu tư: Viễn thông Nghệ An
Loại Hình: Văn Phòng
Địa Điểm: Nghệ An
Chiều cao: 2 khối nhà 2 tầng và 5 tầng
Tổng mức đầu tư: ~ 35 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2009-2011


Trung tâm điều hành viễn thông khu vực phía bắc miền Trung

Chủ đầu tư: Viễn thông Nghệ An 
Loại Hình: Văn phòng
Địa Điểm:Nghệ An
Chiều cao:02 khối 11 tầng và 8 tầng
Tổng diện tích sàn: 16,399m2
Tổng mức đầu tư: 20 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2009-2010

nguồn: nocas.vn