ADB | ĐÓN NHẬN CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 VÀ ISO 45001:2018

Ngày 14/10/2022, ADB đã được Tập đoàn QMS cấp chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 cho lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cung cấp, lắp đặt hệ thống cơ điện.

Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của toàn thể Ban Lãnh đạo và CBNV Công ty trong việc phát triển và vận hành hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hiểu rõ tầm quan trọng và cấp thiết của việc áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động quản lý doanh nghiệp, ADB đã triển khai xây dựng và áp dụng, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo nhận thức và đánh giá về hệ thống ISO cho tất cả các Phòng/Ban/Bộ phận và Dự án.

Nhằm mang lại sự hài lòng và yên tâm về tiến độ, chất lượng cho các khách hàng, đối tác cũng như hiệu quả và an toàn trong thi công, sự nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường, ngăn ngừa sự ô nhiễm, tuân thủ pháp luật… ADB ứng dụng các công nghệ, các quy trình tiên tiến trong quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh. Đồng thời, ưu tiên hàng đầu của Công ty là tạo dựng nơi làm việc an toàn, đặt tính nhân văn lên trên tất cả các yếu tố khác. ADB luôn cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của công nhân, nhân viên và khách hàng.

Chát zalo với ánh dương building