Dự án / KHU THƯƠNG MẠI HOÀ LỢI SHOP HOUSE – VSIP II

Icon project

Chủ đầu tư:

Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore

Icon project

Vị trí:

KCN VSIP II, Tân Uyên, Bình Dương

Icon project

Phạm vi công việc:

Tổng thầu thi công

Icon project

Loại công trình:

Nhà liền kề thương mại