Dự án / NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐIỀU HOÀ B&A

Nhà máy sản xuất điều hoà B&A sản xuất Thiết bị xử lý không khí AHU, tủ bản điện và thiết bị trong hệ thống HVAC đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc tế. ADB phụ trách tổng thầu xây dựng nhà máy có qui mô 10.000 m².

Icon project

Chủ đầu tư:

DDI - Việt Nam

Icon project

Vị trí:

KCN Xuyên Á, Tỉnh Long An

Icon project

Phạm vi công việc:

Tổng thầu

Icon project

Loại công trình:

Nhà máy