Chúng tôi hiểu rằng, Nhân sự là tài sản vô giá của tổ chức. Ở ADB từ Ban Lãnh đạo cho đến từng nhân viên là một tập thể đoàn kết, nhiệt huyết và đầy đam mê.
Mỗi cán bộ, mỗi nhân viên luôn tâm niệm thành công chung của ADB chính là sự nghiệp và di sản cả đời, từ đó thêm vững tin, gắn bó, không ngừng học hỏi, phát huy tài năng.

NGUYỄN VĂN HOÀNG

Tổng giám đốc

Xem thêm >>

 

TRẦN CAO MINH

Giám đốc thường trực

Xem thêm >>

 

 BÙI THỊ PHƯỢNG

Kế toán trưởng

Xem thêm >>

 

KUMAR NEEL

Giám đốc phát triển dự án

Xem thêm >>

 

THÁI BÁ NGỌC

Cố vấn cấp cao

Xem thêm >>

 

TRACY CHEN

Cố vấn kinh doanh

Xem thêm >>

 

ĐOÀN VĂN CHINH

Trưởng bộ phận thiết kế kết cấu

Xem thêm >>

 

 LÊ ANH ĐỨC

Trưởng phòng đấu thầu

Xem thêm >>

 

 NGUYỄN THỊ KIM DƯƠNG

Trưởng phòng Mua hàng

Xem thêm >>

 

NGUYỄN MINH QUÂN

Trưởng phòng Quản lý Chi phí & Hợp đồng

Xem thêm >>

 

NGUYỄN NGỌC LONG

Trưởng Bộ phận An toàn lao động (HSE)

Xem thêm >>

 

 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

Trưởng Bộ Phận Hành chính nhân sự

Xem thêm >>

 

HOÀNG XUÂN VINH

Giám đốc dự án

Xem thêm >>

 

NGUYỄN THANH TÙNG

Giám đốc dự án

Xem thêm >>

 

TRẦN VĂN HUYỆN

Giám đốc dự án

Xem thêm >>

 

PHẠM QUỐC PHỤC

Trưởng phòng cơ điện

Xem thêm >>