Dự án / MAY THÁI TUẤN

Nhà máy may Thái Tuấn

Icon project

Chủ đầu tư:

Công ty CP Tập đoàn may Thái Tuấn

Icon project

Vị trí:

KCN Ánh Hồng Đức III, Tỉnh Long An

Icon project

Phạm vi công việc:

Tổng thầu xây dựng

Icon project

Loại công trình:

Công trình công nghiệp