Chuyên viên phát triển dự án (Tiếng Trung)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Nắm vững các pháp lý dự án, tiêu chuẩn, văn bản của nhà nước về chỉ tiêu trong quy hoạch và xây dựng.
  • Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, dữ liệu thị trường, tìm kiếm dự án.
  • Lập báo cáo phân tích, trình bày và kiến nghị các phương án nhằm tham mưu cho Tổng giám đốc/Trưởng bộ phận phát triển dự án trong việc xin phê duyệt Đầu tư và/hoặc Kế hoạch đầu tư.
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư: xin cấp phép đầu tư dự án, xin chấp thuận đầu tư, bổ sung quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng,…
  • Xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy các thủ tục pháp lý cho các dự án được thực hiện đúng mục đích yêu cầu và tiến độ

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Thông thạo tiếng trung
  • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng là lợi thế.
  • Nữ, ngoại hình ưa nhìn
Chát zalo với ánh dương building